Yimbypriset

Yimbypriset 2018

2018 års nominerade presenteras här inom kort.

Priset kommer att delas ut i samband med

Yimby Göteborgs jubileumsfest 15 juni.

 

 

Yimbypriset gick 2017 till:

 

Lukas Memborn och Josefin Westerlund, Stadsbyggnadskontoret

för arbetet med Göteborgs försvunna eller framtida innerstad.

 

Vår motivering lyder:

 

Med avstamp i historien och med våra äldre stadsplaner som inspiration undersöker man lämpliga möjligheter till förtätning av den befintliga staden och utbyggnad av den nya. Lukas Memborn och Josefin Westerlund har i sann Lilienbergsk anda dragit igång ett arbete som förhoppningsvis kan bidra till och ligga till grund för något så efterlängtat av så många, en riktig stadsplan för Göteborg!

 

 

 

 

 

 

© 2013-2017 Yimby Göteborg