Yimbypriset

Yimbypriset 2017

I år firar Yimbypriset femårsjubileum och nu är årets

röstningsprocess avslutad. Vinnaren presenteras inom kort här och på vår blogg.

Här är årets nominerade:

 

Lukas Memborn och Josefin Westerlund, Stadsbyggnadskontoret

för arbetet med Göteborgs försvunna eller framtida innerstad.

 

Trafikkontoret, Avenyfamiljen samt fastighetsägare kring Tredje Långgatan

för omvandlingen av Tredje Långgatan till gångfartsgata.

 

Stadsbyggnadskontoret, PEAB, Bornstein Lyckefors, Sydväst Arkitektur och Landskap, Fastighetskontoret samt Trafikkontoret

för Kvarteret Qvillestaden, förtätning i Brämaregården.

 

Jan Jörnmark, Joakim Forsemalm samt Karl Palmås

för boken "Göteborg - mellan segregation och kreativitet".

 

 

 

2016 års Yimbypristagare var:

 

Rickard Stark, Maja Ivarsson och

Johan Navjord, OkiDoki! Arkitekter

Cathrin Gerle, AB Poseidon

Annika Carlsson, Egnahemsbolaget

Carolina Högvall, Stadsbyggnadskontoret

 

för Backa Grön. Plan för stadsmässig bebyggelse längs Litteraturgatan i Backa.

 

 

Vår motivering:

 

Backa grön är en plan och ett stadsprojekt som kan bli en inspiration för framtiden. Genom att på ett smart sätt utnyttja de många ytor som finns längs gatan i form av impediment och parkeringsplatser har man lyckats åstadkomma en utmärkt förtätningsplan. Med variationsrik arkitektur och en klassisk kvartersstruktur sätter man stadsrummet i fokus och man kan tillföra stadsdelen kvaliteter som idag saknas. Backa blir en del av staden.

 

 

Läs mer på www.gbg.yimby.se

© 2013-2017 Yimby Göteborg

Förra årets pris gick till teamet bakom "Backa grön" - förtätning i Backa.