Yimbypriset

Yimbypriset 2017

2017 års Yimbypris går till...

 

Lukas Memborn och Josefin Westerlund, Stadsbyggnadskontoret

för arbetet med Göteborgs försvunna eller framtida innerstad.

 

Vår motivering lyder:

 

Med avstamp i historien och med våra äldre stadsplaner som inspiration undersöker man lämpliga möjligheter till förtätning av den befintliga staden och utbyggnad av den nya. Lukas Memborn och Josefin Westerlund har i sann Lilienbergsk anda dragit igång ett arbete som förhoppningsvis kan bidra till och ligga till grund för något så efterlängtat av så många, en riktig stadsplan för Göteborg!

 

 

Prisutdelningen kommer att ske under våren, mer info inom kort!

 

 

 

 

© 2013-2017 Yimby Göteborg