Yimbypriset

Yimbypriset 2018

2018 års röstprocess är nu avslutad och rösträkning

pågår. Vinnaren kommer att presenteras under våren

och prisutdelning sker vid Yimby Göteborgs jubileumsfest 15 juni.

 

 

Yimbypriset gick 2017 till:

 

Lukas Memborn och Josefin Westerlund, Stadsbyggnadskontoret

för arbetet med Göteborgs försvunna eller framtida innerstad.

 

Vår motivering lyder:

 

Med avstamp i historien och med våra äldre stadsplaner som inspiration undersöker man lämpliga möjligheter till förtätning av den befintliga staden och utbyggnad av den nya. Lukas Memborn och Josefin Westerlund har i sann Lilienbergsk anda dragit igång ett arbete som förhoppningsvis kan bidra till och ligga till grund för något så efterlängtat av så många, en riktig stadsplan för Göteborg!

 

 

 

 

 

 

© 2013-2017 Yimby Göteborg